Λεωφόρος Λεμεσού 231, 2029
Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22320000
Φαξ: 22321400